-16%
1.155.000 
-5%
930.000 
-11%
850.000 
-30%
652.000 

Vòi Nước INAX có 4 mẫu như trên, từ ngữ "Vòi nước INAX" chúng ta định nghĩa đó là vòi hồ inax hay còn gọi là Rumine ✅để gắn tường để hứng nước rửa chân, tưới vườn cây...v.v. Trong 4 mẫu trên thì có 1 mẫu có thể gắn trên Chậu rửa mặt (lavabo) để sử dụng như vòi Lavabo. Toàn bộ vòi trên là vòi lạnh sử dụng kích thước đường ống phi 21.

Bảng giá vòi nước INAX bên dưới là đầy đủ 5 mã số của Hãng Thiết bị INAX
bảng giá vòi nước inax (vòi hồ inax)

Bảng giá vòi nước inax (vòi hồ inax)